Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

News tagged with:

"pawartos-ngayogyakarta"

Home

Pawartos Ngayogyakarta

Pentas Pendapan Ndalem Pujokusuman

Yogyakarta, www.jogjatv.tv – Kanthi ancas kangge ndayakaken ndalem ing wewengkon Kota Yogyakarta, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, grengseng nindakaken program pentas pendhapan. Kridha kasebat dipun regengaken pagelaran tari saking sawetawis sanggar ing Kota Yogyakarta. Sawetawis taun pungkasan, pendhapi sawetawis ndalem ing wewengkon Kota Yogyakarta, sepen. Supados pendhapi regeng malih, Disparbud Kota, grengseng nindakaken program... {...}

Continue Reading →

Gelar Budaya Soran

Klaten, www.jogjatv.tv – Kanthi ancas kangge memetri kagunan budaya tilaran nenek moyang, wiranem Padhukuhan Soran, Kecamatan Ngawen,Klaten, Jawa Tengah , ngadani kridha gelar budaya, kanthi dipun regengaken maneka kridha seni. Ancasing kridha ugi kangge ngregengaken upacara bersih desa. Gelar budaya kapurwakan, pagelaran gejog lesung, dening Paguyuban Lesung Jumengglung Dewi Soran, ingkang sedaya paraganipun wiranem, ngaturaken... {...}

Continue Reading →

Disperindagkop lan UKM DIY Nyengkuyung Kota Batik Dunia

Yogyakarta, www.jogjatv.tv –Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM DIY badhe nggelar Festival Jogja Kota Batik Dunia. Ancasipun kangge ngajak masyarakat supados ngaosi bathik lan njurung Industri Kecil Menengah, nglestantunaken kerajinan batik berbasis budaya. Ing Daerah Istimewa Yogyakarta wonten atusan Industri Kecil Menengah (IKM) batik ingkang sumebar dhateng Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Sleman, Gunungkidul, lan Kulonprogo.... {...}

Continue Reading →

Bhakti Sosial Pengetan Hari TNI

Yogyakarta, www.jogjatv.tv – Kodim 0734 Yogyakarta ngadani bhakti sosial lan bazar, kangge mengeti Hari TNI ingkang kaping 70 taun sarta ambal warsa ingkang kaping 65 Kodam IV Diponegoro, ngiras kangge ngenteng-entengi sesanggan masyarakat, salebeting nyekapi kabetahan baku. Bhkati sosial lan bazar, mapan ing markas Kodim 0734 Kota Yogyakarta, dipun estreni dening atusan warganing TNI lan... {...}

Continue Reading →

Warga Pogungkidul Kurban 7 Lembu lan 10 Menda

Sleman, DIY www.jogjatv.tv Riyaya Idul Adha taun samangke dipun pahargya dening warga Padhukuhan Pogung Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman,kawiwitan kanthi takbir keliling dening lare-lare lan rumaja saking TPA Masjid Siswa Graha Pogung Kidul, mlampah mubeng kampung sinambi mbekta maneka piranti. Dene enjingipun, warga nindakaken Sholat Ied dhateng margi sakidul padhukuhan.kanthi imam lan khotib Mukhtasar Syamsudin. Ing... {...}

Continue Reading →

Siswa Sma 1 Karangnongko Nindakaken Kurban

Klaten, Jawa Tengah www.jogjatv.tv Wiwit enjing pengurus OSIS kanthi dipun biyantu dening para siswa, mragad kewan kurban, setunggal lembu lan setunggal menda.Sasampunipun dipun pragad lan dipun pantha-pantha, daging kewan kurban kasebat tumuli dipun dumaken dhateng para warga ing sakiwa tengen sekolahan.Ketua OSIS SMAN 1 Karangnoko, Jelang Ramadan mratelakaken,ancasipun kurban dhateng sekolah punika minangka sarana pasinaon... {...}

Continue Reading →

Umat Islam Nindakaken Sholat Idul Adha

Sleman, www.jogjatv.tv – Umat Islam Jamaah Muhamadiyah Kabupaten Sleman, nindakaken Sholat Idul Adha, dhateng sawetawis papan, dinten Rebo (23/9), antawisipun dhateng Lapangan Sendangrejo Kecamatan Minggir, Lapangan Warak Kecamatan Mlati, Lapangan Harjo Binangun Kecamatan Pakem, Lapangan Rejondani Kecamatan Ngaglik sarta Lapangan Denggung Sleman. Sholat Idul Adha ing Lapangan Denggung Sleman, dipun estreni dening ewonan Umat Islam... {...}

Continue Reading →

Terowongan Batubara Mbah Soero

Sawahlunto, www.jogjatv.tv – Tumrap panjengengan ingkang remen wisata, prayogi tindak dhateng Kitha Sawahlunto, Provinsi Sumatra Barat. Ing papan kasebat, wisatawan saged ningali terowongan batu bara tilaran jaman Walandi, inggih punika Terowongan Mbah Soero, ingkang elok. Ing Kitha alit ingkang wiyaripun 27,345 hektare, kathah wewangunan sejarah cakrik Walandi, ingkang ngantos samangke taksih lestari. Kitha sepuh kasebat,... {...}

Continue Reading →

Taneman Klengkeng Itoh Trep Dipun Tanem Ing Ngare

Klaten, www.jogjatv.tv – Taneman klengkeng, limrahipun dipun tanem dhateng dataran tinggi. Sinaosa makaten, taneman Klengkeng Itoh Super tetela trep dipun tanem dhateng ngare.awit saking punika, Isto Suwarno, warga Pamukti Baru, Desa Tlogo, Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, greget budidaya klengkeng kasebat. Bibit taneman Klengkeng Itoh Super inggih saking Thailand,.Kelengkeng itoh super langkung unggul tinimbang... {...}

Continue Reading →

Takbir Keliling Kecamatan Pakualaman

Yogyakarta,www.jogjatv.tv – Kangge mahargya Dinten Riyadi Idul Adha 1436 Hijriyah, Badan Koordinasi TKA,TPA,TQA rayon pakualaman nggelar takbirkeliling, selasa (22/3). Takbir keliling bidhal saking lapangan Sewandanan Pakualaman, langkung Jalan Suryo Pranoto, Jalan Purwanggan, Sarta Jalan Gadjah Mada. Atusan pasarta takbir keliling katingal greget ngumandhangaken asma Allah SWT. Takbir keliling dipun gelar kanthi prasaja, tanpa rerenggan maneka... {...}

Continue Reading →

Page 97 of 98