Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

News tagged with:

"pawartos-ngayogyakarta"

Home

Pawartos Ngayogyakarta

Seni Shufa Solo Imlek Fair

Solo, www.jogjatv.tv – Pahargyan warsa enggal Imlek ing Surakarta utawi gumelaring  Solo Imlek Fair, dipun punjeraken ing  tlatah Peken Gedhe Hardjonagoro. Papan gumelaring kridha rinengga lampion, masyarakat ugi dipun lipur maneka seni saking negeri tirai bambu, antawisipun shufa utawi Kaligrafi Tiongkok. Shufa inggih saking tembung Shu ingkang tegesipun tulis dene Fa tegesipun cara. Cekakipun shufa... {...}

Continue Reading →

Regi Lombok Taksih Awis

Klaten, www.jogjatv.tv – Regi lombok ing Tlatah  Klaten,Jawa Tengah , ngantos samangke taksih awis. Regi lombok rawit abrit dereng mandhap, kepara  lon-lonan mindhak malih. Miturut para bakul lombok ing Peken Klaten Kota, regi lombok samangke mindhak mbaka sekedhik. Sabotenipun saben dinten reginipun mindhak  pitung ewu rupiyah lan samangke reginipun  dados Rp.105.000,00 saben kilo. Kawontenan kasebat... {...}

Continue Reading →

Piodalan Pura Widya Dharma Wedomartani

Sleman, www.jogjatv.tv – Atusan Umat Hindu ing Sleman lan sakiwa tengenipun,   malem Kemis (25/1), nindakaken Upacara Pager Wesi ing Pura Widya Darma Wedomartani,Nglempak,Sleman. Upacara kasebat inggih rerangken  upacara piodalan pura kangge nyuceni papan ibadah amrih Umat Hindu tansah pinaringan pepadang. Wiwit sonten, Umat Hindu ing Sleman lan sakiwa tengenipun, dhateng Pura Widya Dharma. Para umat... {...}

Continue Reading →

Peken Rajakaya Imogiri Boten Kaperbawan Isu Antraks

Bantul, www.jogjatv.tv – Mratahipun isu kasus antraks ing wewengkon Kulon Progo lan Sleman, pranyata boten mangaribawani dhateng lampah dagang rajakaya ing Peken Legi, Imogiri, Bantul. Lampah dagang ing peken rajakaya punika tetep limrah kados padatan, kepara regi rajakaya saya mindhak awis. Dinten Kemis (26/1) siyang,lampah dagang ing peken punika katingal lumampah limrah kados padatan. Regengipun... {...}

Continue Reading →

Kasau Jiarah Dhateng Monumen Ngoto

Bantul, www.jogjatv.tv – Kangge ngaosi labuh labetipun para pahlawan, mliginipun pahlawan saking kalangan TNI Angkatan Udara, Kasau ingkang enggal, Marsekal Hadi Tjahjanto, dinten Kemis (26/1) enjing jiarah lan nyekar dhateng Monumen TNI AU Ngotho, Banguntapan,Bantul. Rombongan monjukaken donga dhateng makam pahlawan TNI Angkatan Udara, Adisucipto, Abdulrahman Saleh lan Adisumarmo. Tetiga pahlawan punika nemahi kacilakan nalika... {...}

Continue Reading →

Disnakertrans Badhe Mbidhalaken  Tki Dhateng Malaysia

Kulon Progo, www.jogjatv.tv – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi – Disnakertrans Kulon Progo, suka kalodhangan dhateng Warga Kulon Progo kangge makarya dhateng Malaysia. Disnakertrans badhe mbidhalaken 34 TKI kangge makarya dhateng PT Samsung Elektronik, Selangor,Malaysia. 34 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) inggih 5 wanita lan  29 priya, warga  saking  Kecamatan Panjatan, Galur, Wates, Sentolo, Pengasih lan... {...}

Continue Reading →

Serapan Dana Desa Ngantos 98 Persen

Bantul, www.jogjatv.tv – Kasilipun Desa Panggungharjo,Sewon,Bantul ing babagan pengelolaan dana desa kangge karaharjan masyarakat,nampi kawigatosan saking Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal,dinten Jemuah (20/1) siyang Mentri Desa nindakaken sidak dhateng Panggungharjo,kangge ningali langsung cak-cakaning dana desa lan sistem pertanggungjawaban. Awit ngleresi tanggal kalihdasa, rawuhipun Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo dipun... {...}

Continue Reading →

Natalan SMA Bopkri 1 Yogyakarta

Yogyakarta, www.jogjatv.tv – SMA Bopkri satu Yogyakarta nggelar natal bersama, sesirah Membangun Kembali Pondok Daun. Ancasipun supados umat tansah nengenaken kautaman lan caket dhumateng Gusti ingikang hakarya jagat, kanthi  dedonga ing saben dintenipun. Natal bersama dipun gelar ing Taman Budaya Yogyakarta, dipun estreni kulawarga ageng SMA Bopkri 1 Yogyakarta inggih para siswa, guru sarta tenaga... {...}

Continue Reading →

Ladosan PMI Boten Namung Donor Darah

Sleman, www.jogjatv.tv – Salebeting wulan Januari 2017 punika, kanthi gilir gumanti pengurus PMI DIY tetinjo dhateng sedaya markas PMI kabupaten lan kota sa DIY. Dene ing dinten Kemis (19/1) siyang Pengurus PMI DIY tetinjo dhateng PMI Sleman. Salebeting kridha ingkang dipun pandhegani langsung dening Ketua PMI DIY, Prabukusumo punika, rombongan dipun tampi dening Ketua PMI... {...}

Continue Reading →

Konsumsi Ulam Ing Diy Taksih Andhap

Sleman, www.jogjatv.tv – Sinaosa asil panen ulam ing sleman saya mindhak nanging rata- rata tingkat konsumsi ikan ing DIY, kalebet sleman taksih andhap. Awit saking punika, Deputi Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Safri Burhanuddin ngajab supados Pemkab Sleman kupiya njurung masyarakat supados greget konsumsi ulam kanthi miyaraken budidaya ulam ing wewengkonipun. Ing sak sela-selaning... {...}

Continue Reading →

Page 1 of 98