Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

Portal Berita

image1
Seputar Jogja

Tayangan berita Jogja dan sekitarnya dengan menggunakan bahasa Indonesia.

  Lihat Berita
image2
Pawartos Ngayogyakarta

Tayangan berita Jogja dan sekitarnya dengan menggunakan bahasa Jawa.

Lihat Berita
image3
Jogja Tourist Channel

Tayangan tentang wisata, budaya, dan sejarah Jogja dan sekitarnya dengan menggunakan bahasa Inggris.

Lihat Berita

Jan

07

Jumeneng Dalem KGPAA Pakualam X

Kamis legi, 7 Januari  2016 menjadi hari bersejarah bagi Kadipaten Pakualaman Yogyakarta. Tepat pada hari itu Kanjeng Bendara Pangeran Harya {...}

Sep

17

Greget Nyawiji 11 Tahun Jogja TV

Press Release GREGET NYAWIJI 11 TAHUN  JOGJA TV 17 September 2015 Jogja TV genap sebelas tahun. Selama kehadirannya, Jogja TV {...}

Dec

13

Jogja TV Siarkan Wayang Kulit Dua Malam Berturut-Turut

JOGJA TV SIARKAN WAYANG KULIT DUA MALAM BERTURUT-TURUT Banyak lakon wayang kulit yang bisa diangkat dari kisah Mahabarata terutama tentang {...}

Wajan Raksasa Badhe Dipun Titi Priksa

Purworejo, www.jogjatv.tv – Kangge lampah panaliten, wajan raksasa ingkang diameteripun 270 cm ingkang kapanggihaken ing tlatah Kutoarjo,, Purworejo, sawetawis dinten kapengker, samangke dipun simpen ing Museum Tosan Aji  saperlu dipun titi priksa dening  Tim Arkeolog {...}

Continue Reading →

Kridha Pamulangan Ing SLB

Klaten, www.jogjatv.tv – Kaprigelan siswa SLB kedah dipun dayakaken amrih ing tembenipun saged ambyur ing madyaning  masyarakat. Awit saking punika, pehak sekolah gadhah tanggel jawab, ndayakaken bakat siswa supados mandiri. Miturut Kepala SLB Santi Yoga Klaten, {...}

Continue Reading →

   

viennawplk