Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

News filed in:

"Berita"

Home

Berita

Seni Shufa Solo Imlek Fair

Solo, www.jogjatv.tv – Pahargyan warsa enggal Imlek ing Surakarta utawi gumelaring  Solo Imlek Fair, dipun punjeraken ing  tlatah Peken Gedhe Hardjonagoro. Papan gumelaring kridha rinengga lampion, masyarakat ugi dipun lipur maneka seni saking negeri tirai bambu, antawisipun shufa utawi Kaligrafi Tiongkok. Shufa inggih saking tembung Shu ingkang tegesipun tulis dene Fa tegesipun cara. Cekakipun shufa... {...}

Continue Reading →

Regi Lombok Taksih Awis

Klaten, www.jogjatv.tv – Regi lombok ing Tlatah  Klaten,Jawa Tengah , ngantos samangke taksih awis. Regi lombok rawit abrit dereng mandhap, kepara  lon-lonan mindhak malih. Miturut para bakul lombok ing Peken Klaten Kota, regi lombok samangke mindhak mbaka sekedhik. Sabotenipun saben dinten reginipun mindhak  pitung ewu rupiyah lan samangke reginipun  dados Rp.105.000,00 saben kilo. Kawontenan kasebat... {...}

Continue Reading →

Piodalan Pura Widya Dharma Wedomartani

Sleman, www.jogjatv.tv – Atusan Umat Hindu ing Sleman lan sakiwa tengenipun,   malem Kemis (25/1), nindakaken Upacara Pager Wesi ing Pura Widya Darma Wedomartani,Nglempak,Sleman. Upacara kasebat inggih rerangken  upacara piodalan pura kangge nyuceni papan ibadah amrih Umat Hindu tansah pinaringan pepadang. Wiwit sonten, Umat Hindu ing Sleman lan sakiwa tengenipun, dhateng Pura Widya Dharma. Para umat... {...}

Continue Reading →

Peken Rajakaya Imogiri Boten Kaperbawan Isu Antraks

Bantul, www.jogjatv.tv – Mratahipun isu kasus antraks ing wewengkon Kulon Progo lan Sleman, pranyata boten mangaribawani dhateng lampah dagang rajakaya ing Peken Legi, Imogiri, Bantul. Lampah dagang ing peken rajakaya punika tetep limrah kados padatan, kepara regi rajakaya saya mindhak awis. Dinten Kemis (26/1) siyang,lampah dagang ing peken punika katingal lumampah limrah kados padatan. Regengipun... {...}

Continue Reading →

Kasau Jiarah Dhateng Monumen Ngoto

Bantul, www.jogjatv.tv – Kangge ngaosi labuh labetipun para pahlawan, mliginipun pahlawan saking kalangan TNI Angkatan Udara, Kasau ingkang enggal, Marsekal Hadi Tjahjanto, dinten Kemis (26/1) enjing jiarah lan nyekar dhateng Monumen TNI AU Ngotho, Banguntapan,Bantul. Rombongan monjukaken donga dhateng makam pahlawan TNI Angkatan Udara, Adisucipto, Abdulrahman Saleh lan Adisumarmo. Tetiga pahlawan punika nemahi kacilakan nalika... {...}

Continue Reading →

Disnakertrans Badhe Mbidhalaken  Tki Dhateng Malaysia

Kulon Progo, www.jogjatv.tv – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi – Disnakertrans Kulon Progo, suka kalodhangan dhateng Warga Kulon Progo kangge makarya dhateng Malaysia. Disnakertrans badhe mbidhalaken 34 TKI kangge makarya dhateng PT Samsung Elektronik, Selangor,Malaysia. 34 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) inggih 5 wanita lan  29 priya, warga  saking  Kecamatan Panjatan, Galur, Wates, Sentolo, Pengasih lan... {...}

Continue Reading →

Usut Kasus Tewasnya Mahasiswa UII, Polres Libatkan Ahli Pidana

Karanganyar, www.jogjatv.tv – Polres karanganyar melibatkan ahli pidana dalam menangani kasus tewasnya tiga mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, dalam kegiatan diksar di Dusun Tlogodringo,Kabupaten Karanganyar,Jawa Tengah. Sejauh ini, tim penyelidik yang dibentuk polisi untuk menangani kasus ini telah memeriksa para peserta dan panitia diksar dengan mendatangi tempat tinggal masing-masing, serta mengumpulkan bukti visum dari... {...}

Continue Reading →

Rektor UII Mengundurkan Diri

Sleman, www.jogjatv.tv – Rektor Universitas Islam Indonesia (UII), Harsoyo menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pimpinan kampus terkait peristiwa Diksar Mapala UII di lereng Gunung Lawu, Tawangmangu, yang mengakibatkan tiga korban jiwa. Keputusan mengundurkan diri tersebut adalah bentuk tanggung jawab moral atas peristiwa yang menewaskan mahasiswa UII. Sebagai rektor, Harsoyo mengaku telah gagal dalam mendidik... {...}

Continue Reading →

Polisi Pamong Praja  Tertibkan Toko Modern  Berjejaring Tak Berizin

Yogyakarta, www.jogjatv.tv – Satuan Polisi Pamong Praja  Kota yogyakarta menertibkan dua toko berjejaring yang diketahui tidak berizin di dua tempat berbeda, yakni di Patangpuluhan Wirobrajan dan Rejowinangun Kotagede. Saat petugas datang untuk penertiban, kedua toko tersebut tidak dalam keadan buka petugas tidak melakukan tindakan penyegelan. Padahal, menurut penuturan warga sekitar, sehari sebelumnya toko berjejaring  tersebut... {...}

Continue Reading →

Pasar Hewan Imogiri Tak Terpengaruh Isu Antraks

Bantul, www.jogjatv.tv – Isu kasus antraks di wilayah Kulonprogo dan Sleman tidak berimbas pada aktivitas jual beli hewan di pasar legi imogiri. Aktivitas masih berjalan normal seperti biasanya. Bahkan harga hewan ternak yang diperjual belikan cenderung naik. Turadi, petugas Pasar Hewan Imogiri menuturkan, kondisi pasar hewan normal seperti pasaran sebelumnya. Bahkan harga hewan ternak cenderung... {...}

Continue Reading →

Page 1 of 246