Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

News filed in:

"Berita"

Home

Berita

Kasus Antraks Tak Pengaruhi Penjuaan Daging Sapi

Klaten, www.jogjatv.tv – Meski kasus antraks yang terjadi di Kabupaten Kulonprogo santer diberitakan, hal tersebut ternyata tidak mempengaruhi tingkat penjualan daging sapi di Pasar Tradisional Klaten Jawa Tengah. Menurut salah satu pedagang daging, Karjo, awalnya dia sempat khawatir, kasus tersebut akan mermbuat masyarakat enggan mengonsumsi daging sapi. Namun hingga saat ini, tingkat penjualan daging sapi... {...}

Continue Reading →

Aksi Pijat Tolak Intoleransi

Solo, www.jogjatv.tv – Aksi unik lagi-lagi dilakukan Kopral Purnawirawan Partika Subagyo. Bersama sejumlah warga lintas agama dan lintas etnis, Kopral Bagyo melakukan aksi pijat bersama sebagai kampanye menolak intoleransi di depan Pasar Gedhe Solo. Aksi bertema “Tak Ada Asing dan Aseng” ini diikuti oleh para pedagang Pasar Gedhe, tukang becak, dan perwakilan lintas agama dan... {...}

Continue Reading →

Serapan Dana Desa Ngantos 98 Persen

Bantul, www.jogjatv.tv – Kasilipun Desa Panggungharjo,Sewon,Bantul ing babagan pengelolaan dana desa kangge karaharjan masyarakat,nampi kawigatosan saking Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal,dinten Jemuah (20/1) siyang Mentri Desa nindakaken sidak dhateng Panggungharjo,kangge ningali langsung cak-cakaning dana desa lan sistem pertanggungjawaban. Awit ngleresi tanggal kalihdasa, rawuhipun Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo dipun... {...}

Continue Reading →

Natalan SMA Bopkri 1 Yogyakarta

Yogyakarta, www.jogjatv.tv – SMA Bopkri satu Yogyakarta nggelar natal bersama, sesirah Membangun Kembali Pondok Daun. Ancasipun supados umat tansah nengenaken kautaman lan caket dhumateng Gusti ingikang hakarya jagat, kanthi  dedonga ing saben dintenipun. Natal bersama dipun gelar ing Taman Budaya Yogyakarta, dipun estreni kulawarga ageng SMA Bopkri 1 Yogyakarta inggih para siswa, guru sarta tenaga... {...}

Continue Reading →

Ladosan PMI Boten Namung Donor Darah

Sleman, www.jogjatv.tv – Salebeting wulan Januari 2017 punika, kanthi gilir gumanti pengurus PMI DIY tetinjo dhateng sedaya markas PMI kabupaten lan kota sa DIY. Dene ing dinten Kemis (19/1) siyang Pengurus PMI DIY tetinjo dhateng PMI Sleman. Salebeting kridha ingkang dipun pandhegani langsung dening Ketua PMI DIY, Prabukusumo punika, rombongan dipun tampi dening Ketua PMI... {...}

Continue Reading →

Konsumsi Ulam Ing Diy Taksih Andhap

Sleman, www.jogjatv.tv – Sinaosa asil panen ulam ing sleman saya mindhak nanging rata- rata tingkat konsumsi ikan ing DIY, kalebet sleman taksih andhap. Awit saking punika, Deputi Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Safri Burhanuddin ngajab supados Pemkab Sleman kupiya njurung masyarakat supados greget konsumsi ulam kanthi miyaraken budidaya ulam ing wewengkonipun. Ing sak sela-selaning... {...}

Continue Reading →

Kemenhan Gandeng Pawiyatan Luhur

Yogyakarta, www.jogjatv.tv – Kementrian Pertahanan tembayatan kaliyan pawiyatan luhur swasta ing wewengkon Diy kangge tumut cawe-cawe program bela negara. Kiprahipun pawiyatan luhur kawawas wigati kangge ngawekani tuwuhipun radikalisme lan terorisme ingkang ngancam Bangsa Indonesia. Rawuhipun Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryakudu dhateng Ngayogyakarta, inggih minangka pembicara utama salebeting Rapat Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta- PTS sa DIY. Dhateng... {...}

Continue Reading →

Pelatihan Wirausaha Tumrap ABK

Bantul, www.jogjatv.tv – Ngantos samangke masyarakat taksih ngiwakaken Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Gesangipun ABK dipun anggep tansah gumantung dhateng asanes lan mboten saged mandiri.  Kamangka mboten sedaya ABK kedah kabiyantu sadangunipun gesangipun awit menawi dipun galdhi, saged mandiri kados masyarakat limrahipun. Kangge nggladhi supados  ABK , saged gesang mandiri ngiras kangge suka seserepan dhateng  masyarakat... {...}

Continue Reading →

Pameran Senirupa Ing Tengah Kampung

Bantul, www.jogjatv.tv – Pameran seni rupa limrahipun dipun gelar dhateng galery punapa dene gedung. Nanging sawetawis seniman ing tlatah Imogiri nanjakaken griya sepuh ing tengah kampong kangge mameraken  wohing pakaryanipun. Para seniman mratelakaken marem, wohing pakaryanipun saged dipun tingali dening masyarakat. Wiwit dinten Senen (16/1) sonten,  20 seniman saking Imogiri, Dlingo lan Jetis, Bantul warganing... {...}

Continue Reading →

Operasi Bibir Sumbing Lelahanan

Gunung Kidul, www.jogjatv.tv – Puluhan lare-lare, rumaja lan tiyang sepuh panandhang bibir sumbing, saking sawetawis kecamatan ing Gunungkidul ndhatengi RSUD Wonosari, kangge  tumut operasi lelahanan.Salah satunggaling panandhang bibir sumbing mratelakaken kabiyantu, kanthi wontenipun operasi lelahahan punika lan samangke inggih operasi ingkang kaping kalih.  Salebeting kridha bakti sosial, irah-irahan Senyum Gunungkidul punika wonten 21 panandhang bibir... {...}

Continue Reading →

Page 2 of 246