Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

Gelar Budaya Soran

Gelar Budaya Soran

Klaten, www.jogjatv.tv – Kanthi ancas kangge memetri kagunan budaya tilaran nenek moyang, wiranem Padhukuhan Soran, Kecamatan Ngawen,Klaten, Jawa Tengah , ngadani kridha gelar budaya, kanthi dipun regengaken maneka kridha seni. Ancasing kridha ugi kangge ngregengaken upacara bersih desa.

Gelar budaya kapurwakan, pagelaran gejog lesung, dening Paguyuban Lesung Jumengglung Dewi Soran, ingkang sedaya paraganipun wiranem, ngaturaken lagu dolanan sarta lagu pop modern. Lampahing kridha dados punjer kawigatosan warga.

Kajawi gejog lesung, gelar budaya ugi dipun regengaken pagelaran beksan gambyong, sarta pagelaran ringgit purwa sedalu natas.

(Haryadi)

Share this with friends

Comments are closed.

Baca Juga:close