Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

Hari Kurban Rejeki Pengepul Kulit

Kulonprogo, www.jogjatv.tv – Pada Hari Raya Idul Adha, pengepul kulit kambing dan sapi banyak menuai berkah karena pasokan kulit yang melimpah dari hewan kurban. Tri Siwi Indarwati, pengepul kulit warga Pedukuhan Graulan, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kulonprogo, mengaku, paska Idul Adha, bisnisnya ramai didatangi warga dari berbagai penjuru Kulonprogo, Bantul, bahkan Purworejo yang ingin menjual... {...}

Continue Reading →

Warga Pogungkidul Kurban 7 Lembu lan 10 Menda

Sleman, DIY www.jogjatv.tv Riyaya Idul Adha taun samangke dipun pahargya dening warga Padhukuhan Pogung Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman,kawiwitan kanthi takbir keliling dening lare-lare lan rumaja saking TPA Masjid Siswa Graha Pogung Kidul, mlampah mubeng kampung sinambi mbekta maneka piranti. Dene enjingipun, warga nindakaken Sholat Ied dhateng margi sakidul padhukuhan.kanthi imam lan khotib Mukhtasar Syamsudin. Ing... {...}

Continue Reading →

Siswa Sma 1 Karangnongko Nindakaken Kurban

Klaten, Jawa Tengah www.jogjatv.tv Wiwit enjing pengurus OSIS kanthi dipun biyantu dening para siswa, mragad kewan kurban, setunggal lembu lan setunggal menda.Sasampunipun dipun pragad lan dipun pantha-pantha, daging kewan kurban kasebat tumuli dipun dumaken dhateng para warga ing sakiwa tengen sekolahan.Ketua OSIS SMAN 1 Karangnoko, Jelang Ramadan mratelakaken,ancasipun kurban dhateng sekolah punika minangka sarana pasinaon... {...}

Continue Reading →

Umat Islam Nindakaken Sholat Idul Adha

Sleman, www.jogjatv.tv – Umat Islam Jamaah Muhamadiyah Kabupaten Sleman, nindakaken Sholat Idul Adha, dhateng sawetawis papan, dinten Rebo (23/9), antawisipun dhateng Lapangan Sendangrejo Kecamatan Minggir, Lapangan Warak Kecamatan Mlati, Lapangan Harjo Binangun Kecamatan Pakem, Lapangan Rejondani Kecamatan Ngaglik sarta Lapangan Denggung Sleman. Sholat Idul Adha ing Lapangan Denggung Sleman, dipun estreni dening ewonan Umat Islam... {...}

Continue Reading →

Terowongan Batubara Mbah Soero

Sawahlunto, www.jogjatv.tv – Tumrap panjengengan ingkang remen wisata, prayogi tindak dhateng Kitha Sawahlunto, Provinsi Sumatra Barat. Ing papan kasebat, wisatawan saged ningali terowongan batu bara tilaran jaman Walandi, inggih punika Terowongan Mbah Soero, ingkang elok. Ing Kitha alit ingkang wiyaripun 27,345 hektare, kathah wewangunan sejarah cakrik Walandi, ingkang ngantos samangke taksih lestari. Kitha sepuh kasebat,... {...}

Continue Reading →

Taneman Klengkeng Itoh Trep Dipun Tanem Ing Ngare

Klaten, www.jogjatv.tv – Taneman klengkeng, limrahipun dipun tanem dhateng dataran tinggi. Sinaosa makaten, taneman Klengkeng Itoh Super tetela trep dipun tanem dhateng ngare.awit saking punika, Isto Suwarno, warga Pamukti Baru, Desa Tlogo, Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, greget budidaya klengkeng kasebat. Bibit taneman Klengkeng Itoh Super inggih saking Thailand,.Kelengkeng itoh super langkung unggul tinimbang... {...}

Continue Reading →

Takbir Keliling Kecamatan Pakualaman

Yogyakarta,www.jogjatv.tv – Kangge mahargya Dinten Riyadi Idul Adha 1436 Hijriyah, Badan Koordinasi TKA,TPA,TQA rayon pakualaman nggelar takbirkeliling, selasa (22/3). Takbir keliling bidhal saking lapangan Sewandanan Pakualaman, langkung Jalan Suryo Pranoto, Jalan Purwanggan, Sarta Jalan Gadjah Mada. Atusan pasarta takbir keliling katingal greget ngumandhangaken asma Allah SWT. Takbir keliling dipun gelar kanthi prasaja, tanpa rerenggan maneka... {...}

Continue Reading →

Regi Sata Dereng Cetha, Petani Sata Was Sumelang

Klaten, www.jogjatv.tv –Dereng gumathokipun regi sata saking pabrik ses, njalari petani sata ing Kecamatan Gantiwarno was sumelang kepara saperangan petani boten greget panen sata sepisanan jalaran reginipun mirah. Awit saking punika, petani sata namung pasrah dhateng kawontenan. Miturut petani sata wragat tanem samangke nggayuh Rp 10 yuta ewa semanten dereng wonten pabrik ses punapa dene... {...}

Continue Reading →

Jamaah Muhammadiyah Sholat Ied

Klaten, www.jogjatv.tv – Atusan jamaah Muhammadiyah Ing Klaten, Jawa Tengah , dinten Rebo (23/9), nindakaken Sholat Idul Adha 1436 H dhateng   sawetawis papan, antawisipun ing pelataran GOR Gelarsena. Ingkang jumeneng imam inggih Toufiq Qurohman dene khotibipun, Subiyanto . Salebeting khotbahipun, Subiyanto ngajab supados   umat islam nulad kautaman Nabi Ibrahim lan Nabi Ismail , ingkang nindakaken... {...}

Continue Reading →

Warga Muhammadiyah Sholat Idul 23 September

Solo, www.jogjatv.tv – Ratusan warga Muhamamdiyah Kota Solo Jawa Tengah, Rabu (23/9), melaksanakan Sholat Idul Adha di Lapangan Mangkunegaran Solo. Meski jamaah yang melaksanakan sholat ied kali ini tidak sebanyak tahun lalu, namun sholat ied tetap berlangsung khusuk. Bertindak sebagai imam dan khotib, Ustadz Al Furqon Hasbi. Furqon menyatakan perbedaan merayakan Idul Adha antara Muhmmadiyah... {...}

Continue Reading →

Page 253 of 259

Baca Juga:close