Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

Cempe Tracak Kalih

Cempe Tracak Kalih

Klaten, www.jogjatv.tv – Warga Padukuhan Mlandang , Desa Manjungan , Kecamatan Ngawen Klaten Jawa Tengah, horeg awit wonten cempe tracak kalih.

Cempe tracak kalih kasebat, gadhahan Tatik Suhartatik, ingkang lair dinten Minggu (4/10) kalawingi. Wiwit dinten Senen (5/10)enjing ngantos isyang griyanipun Tatik, dipun dhatengi warga ingkang kepingin nagyinaken cempenipun. Sepisanan ingkang mangertosi menawi cempe kasebat tracakipun kalih inggih yoganipun, nalika nenggani mendanipun manak.   Menda nipun manak 3, ingkang 2 normal dene ingkang setunggal tracakipun namung 2. Menda gadhahanipun inggih bantuwan saking pehak desa lan sampun manak kaping 2. Cempe kasebat badhe dipun upakawis kanthi sae lan boten badhe dipun sade.

Haryadi

Share this with friends

Comments are closed.