Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

Senam Berbudaya  

Senam Berbudaya  

Sleman, www.jogjatv.tv – Sedasa ewu warga saking maneka elemen masyarakat, dinten Minggu (4/12) enjing tumut Semam Berbudaya ingkang dipun gelar dening Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem DIY. Ancasipun kangge mengeti ambal warsa partai sarta kangge nggatra persatuan lan kesatuan warga amrih santosaning Pancasila, dhasar Nagari Indonesia.

Senam berbudaya sesirah Kita Indonesia,dipun sebat senam bernuansa budaya awit dipun regengaken kesenian tradisional, antawisipun Tari Jaipong lan Tari Topeng Ireng. Senam dipun rawuhi dening  Bupati Sleman, Sri Purnomo lan Wakil Bupati Sleman, Sri Muslimatun.

Sri Purnomo nyengkuyung  gumelaring senam  Kita Indonesia awit badhe ndayani tumrap kasarasan badan sarta dados kalodhangan kangge mupuk kesatuan lan persatuan warga.

Miturut Ketua DPW Partai Nasdem DIY, Subardi,  rerangken pengetan ambal warsa samangke dipun regengaken maneka kridha, antawisipun senam massal sarta kridha kebhinekaan, antawisipun usada lelahanan, tetandingan futsal lan Doa Bersama Untuk Indonesia. ( Subardi )

Share this with friends

Comments are closed.