Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

Peken Baledono Dipun Rebahaken

Peken Baledono Dipun Rebahaken

Purworejo, www.jogjatv.tv – Sinaosa kathah jawah sawetawis minggu pungkasan nanging pambangunan Peken Baledono, Purworejo, Jawa Tengah dipun gelak.  Peken lami samangke dipun rebahaken amrih pambangunan peken saged tumuli kawiwitan. Dinten Jemuah (9/12) siyang, 3 alat berat katingal taksih bungkar wewangunan Peken Baledono.Satrep kaliyan ranataman sakawit, menawi wulan Desember wewangunan peken sampun rebah sedaya  salajengipun  ing wiwitan Wulan Januari 2017 Peken Baledono badhe tumuli dipun bangun lan kaangkah rampung taun 2017 supados peken saged dipun panggeni malih dening sanak kadang bakul. ( Pambudi Nugraha )

Share this with friends

Comments are closed.