Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

Kirab Budaya Mbah Karyo

Kirab Budaya Mbah Karyo

Sleman, www.jogjatv.tv – Atusan warga Desa Sardonoharjo Ngaglik Sleman , mlempak dhateng dhusun Candi Dukuh kangge mengeti ambal warsa  kaping 68 taun Desa Sardonoharjo.  Pengetan ambal warsa samangke dipun regengaken kirab budaya sesirah Mbah Karyo.

Saderengipun kirab, bregada saking 18 padhukuhan sa Desa Sardonoharjo dipun bidhalaken dening Bupati Sleman, Sri Purnomo, ing Dhusun Candi tilas  Kantor Desa Sardonoharjo . Kanthi pawadan babagan administrasi kantor desa lajeng dipun boyong dhateng Dhusun Ngebel Gede,Jalan Kaliurang kilometer sanga koma gangsal .

Irah-irahing kridha inggih Manungkul Ing Manembah Temen Ing Karyo Memetri Budaya utawi Mbah Karyo . Kridha kasebat inggih perangan  sejarah desa lumantar gumelaring seni, budaya lan kaskaya desa ingkang kaajab lestari ngantos ing tembe .

Cucuk lampah  kirab inggih Bregada Bedhol Songsong Pradito dene lampahing kirab dipun regengaken maneka kridha seni lan budaya bidhal saking  bale desa lami tumuju bale desa ingkang enggal. ( Heri Susanto )

Share this with friends

Comments are closed.