Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

Ladosan Perizinan Kedah Cetha

Ladosan Perizinan Kedah Cetha

Sleman,www.jogjatv.tv – Wiwit wulan januari, kantor penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu, BPMPPT Kabupaten Sleman boyongan dhateng kantor enggal ing jalan magelang, Padhukuhan Beran Lor, Desa Tridadi, Sleman. Penjabat bupati ngajab ladosan dhateng masyarakat tansaya sae lan wekdalipun kedah cetha.

Dinten senen siyang, Penjabat Bupati Sleman, Gatot Saptadi, tetinjo dhateng kantor badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu ingkang enggal. Gatot ngajab kanthi pindah dhateng gedhung enggal para karyawan sageda ngindakaken ladosan dhateng masyarakat, dene wekdalipun ugi kedah cetha.

Wondene Kepala BPMPPT Sleman Purwatno Widodo mratelakaken dhateng kantor BPMPPT wonten 8 loket layanan perizinan. Sarana prasarana ugi jangkep emanipun listrik taksih asring pejah. Awit saking punika, daya listrik kedah dipun tambah sarta mimbuhi tenaga kerja bagian front office.

( Subardi )

Share this with friends

Comments are closed.