Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

Katrajang Bena, Asil Panen Pantun Mandhap 50 %

Katrajang Bena, Asil Panen Pantun Mandhap 50 %

Purworejo, www.jogjatv.tv – Bena ingkang nrajang  pasabinan  pantun ing Desa Wironatan, Kecamatan Butuh, Purworejo, sawetawis wekdal kapengker,  njalari  asil panen samangke, badhe mandhap 50 persen. Para petani ing wewengkon kasebat kedah nampi kasunyatan, awit  taneman pantun gadhahanipun ingkang umuripun 70 dinten lan badhe dipun panen  wulan ngajeng, risak. (Pambudi Nugraha)

Share this with friends

Comments are closed.