Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

Jawah Deres, Sawetawis Desa Keblabak Bena

Jawah Deres, Sawetawis Desa Keblabak Bena

Sukoharjo, www.jogjatv.tv – Jawah deres sawetawis dinten pungkasan, njalari Bengawan Solo mbludag satemah dinten Selasa (10/2) Desa Kesongo lan Gadingan, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo, keblabak bena.

Jalaran keblabak bena, margi ingkang nyambetaken dhateng Desa Kesongo pedhot kepara lebetipun ngantos 1 meter pramila menawi kesahan warga kedah ngalang.

Kangge sawetawis wekdal warga ingkang griyanipun keblabak bena ngungsi dhateng tanggul sauruting Bengawan Solo. Jalaran ngantos samangke dereng wonten bantuwan saking pemerintah, kanthi suka rela, warga sakiwa tengen suka bantuwan dhateng korban bena.

(Heru Kristiyanto )

Share this with friends

Comments are closed.