Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

Balai Tekkomdik Suka Fasilitas Dhateng Komunitas Robotika DIY

Balai Tekkomdik Suka Fasilitas Dhateng Komunitas Robotika DIY

Kota Yogyakarta, www.jogjatv.tv – Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan (Tekkomdik) Dinas Pendidikan DIY, dados papan pengembangan komunitas robotika.

Kathahipun komunitas sarta sekolah ingkang ngrembakaken teknologi robotika, badhe gadhah wadah ing DIY. Samangke wonten 21 sekolah, SMP lan SMA satataranipun ingkang manunggal salebeting komunitas robotika ing Balai Tekkomdik Dinas Pendidikan DIY.

Kangge ngrembakaken lan ndayakaken teknologi robotika kasebat, Balai Tekomdik ndhatengaken 50 Prosesor Galileo bantuwan saking Intel Indonesia. 50 prosesor kasebat badhe dipun dumaken dhateng sawetawis sekolah lan komunitas robot.

Kepala Balai Tekkomdik DIY Singgih Raharjo ngajab, bantuwan prosesor kasebat saged dados pamecut tumrap sekolah lan komunitas robotika ing DIY supados saya kreatif lan inovasi salebeting ndamel robot sarta animasi lan game robot edukasi.

Supados boten klentu cak-cakanipun, Balai Tekomdik ugi ngadani gladhen lan suka fasilitas dhateng sekolahan lan pembinaan tumrap komunitas robotika ing DIY. ( Fauzan Ahmad )

Share this with friends

Comments are closed.