Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

Desa Banyuraden Majeng Lomba Toga Nasional

Desa Banyuraden Majeng Lomba Toga Nasional

Sleman, www.jogjatv.tv – Sasampunipun sasab dados  juara setunggal  lomba Tanaman Obat Keluarga (Toga) tataran DIY, Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping Sleman, makili DIY majeng lomba toga tataran nasional. Dinten Kemis (22/9) siyang, toga Desa Banyuraden dipun biji dening tim penilai lomba toga  nasional.

Pambiji dipun telengaken dhateng Padukuhan Modinan  lan Geplakan, Desa Banyuraden. Kajawi nyemak admnistrasi, tim pambiji  lomba ingkang dipun pandhegani dening Mei Narwati ugi tetinjo tanaman obat keluarga dhateng kalih  padukuhan kasebat.

Wonten ing pambagyanipun, ketua tim penilai, Mei Narwati mratelakaken lomba toga tataran nasional kapantha dados  tigang kelompok. Inggih punika lomba toga tumrap kelompok wilayah desa, kota lan kelompok  desa terpencil dene Desa Banyuraden, kalebet  kelompok lomba toga desa lan samangke mlebet empat besar nasional,  rebat unggul kaliyan tiga desa wakil saking  Provinsi Lampung, Riau lan Gorontalo.

Bupati Sleman, Sri Purnomo nampi lampahing  lomba toga tataran nasional samangke awit dados kalodhangan kangge njurung gregetipun  masyarakat budidaya tanaman  obat keluarga kangge nanjakaken pekawisan griya. ( Subardi )

Share this with friends

Comments are closed.