Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

Puncak Pahargyan Peh Cun

Puncak Pahargyan Peh Cun

Bantul, www.jogjatv.tv – Kangge ngenget-enget labuh labet pahlawan Tiongkok Qu Yuan, saben tanggal gangsal wulan gangsal Penaggalan Imlek, Warga Tiong Hoa nggelar tradisi Peh Cun. Tradisi punika dipun gelar dhateng lepen punapa dene pesisir. Puncak pahargyan Peh Cun taun 2016 ingkang dipun tindakaken dening Warga Tionghoa Ngayogyakarta dipun gelar kanthi prasaja awit pahargyan samangke ngleresi  Wulan Ramadhan. Peh Cun dipun pengeti kanthi upacara dipun pandhegani dening Pangarsa Agama Tridarma. Sinaosa alun ageng tumempuh ing tlatah pesisir kidul, nanging boten nyurudaken krenteging Warga Tionghoa salebeting nindakaken upacara.

Miturut salah satunggaling sesepuh Tionghoa Ngayogyakarta, Hans Purwanto, Peh Cun inggih tradisi ngedegaken tigan ayam utawi  bebek mentah, wanci jam 12.00 WIB ngantos jam setunggal siyang. Tradisi kasebat yektinipun dede  Adat Tionghoa awit dunungipun tebih saking Katulistiwa pramila mokal tigan saged jejeg. Tigan saged jejeg nalika rembulan caket sanget kaliyan bumi, ndayani gravitasi kiyat lan tigan saged jejeg. Awit fenomena alam kasebat ngleresi Pahargyan Peh Cun pramila asring dipun sambetaken kaliyan Tradisi Peh Cun. ( Anang Zainudin )

Share this with friends

Comments are closed.

Baca Juga:close