Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

Pengetan Serbuan Kotabaru

Pengetan Serbuan Kotabaru

Yogyakarta, www.jogjatv.tv–Dewan Harian Cabang, Badan Penerus Pembudayaan Kejuangan 45, dinten Selasa (6/10) enjing sesarengan kaliyan sawetawis siswa sekolah, nindakaken jiarah dhateng Taman Makam Pahlawan Nasional Kusumanegara, Jalan Kusumanegara, Umbulharjo, Yogyakarta.

Nalika jiarah dhateng taman makam pahlawan, para siswa ndedonga sesarengan sarta ngintun dhateng pasareyanipun Panglima Besar Jendral Sudirman. Sasampunipun jiarah, para siswa dipun sujarahaken penyerbuan kotabaru dening Gatot Marsono, minangka pengurus Angkatan 45 Bidang Sosialisasi Nilai Kejuangan 45. Miturut Ketua panitia, Suratman jiarah mengku ancas kangge suka panjurung dhateng para wiranem supados berjuwang amrih majenging bangsa sarta nuwuhaken raos kurmat dhateng para pahlawan.

Para siswa rumaos remen saged tumut kridha kasebat awit saged langkung mangertos lampah sejarah sarta dhateng para pahlawan.

(Hari Atmaja)

Share this with friends

Comments are closed.

Baca Juga:close