Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

Peken Tradisional Kaliboto Kirang Murwat

Peken Tradisional Kaliboto Kirang Murwat

Purworejo, www.jogjatv.tv – Sawetawis peken tradisional ing Kabupaten Purworejo,Jawa Tengah samangke kupiya dipun dandosi antawisipun Peken Kaliboto ing Kecamatan Bener lan Peken Maron ing Kecamatan Loano. Ancasipun supados peken langkung tumata. Pambangunan Peken   Kaliboto sampun rampung. Ewa semanten pambangunan Peken Kaliboto kawawas kirang murwat satemah njalari para bakul mboten jenjem. Miturut kadang bakul, Erna lan Emi, payon peken inggil sanget pramila menawi pinuju jawah tampu, dene menawi siyang sakelangkung benter. ( Pambudi Nugraha )

Share this with friends

Comments are closed.