Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

Peken Rajakaya Purworejo Kirang Murwat

Peken Rajakaya Purworejo Kirang Murwat

Purworejo, www.jogjatv.tv – Ngantos samangke peken rajakaya Purworejo, Jawa Tengah, sepen kepara nalika pekenan, ing dinten Kemis lan Minggu, namung sekedhik ingkang sadeyan, pawadanipun jalaran kawontenan peken dereng murwat. Miturut blantik lembu, Marino, para blantik milih sadeyan dhateng Peken Kebumen, jalaran Peken Rajakaya Purworejo dereng jinangkepan timbangan lan laboratorium sarta dereng gadhah kantor pramila menawi badhe ngurus surat menapa kemawon kedah dhateng Purwodadi .

Para blantik lembu ngajab wontenipun kawigatosan saking pemerintah daerah, kangge jangkepi sarana lan prasarana peken rajakaya supados lampah dagang regeng kados peken sanesipun.

(Pambudi Nugraha)

Share this with friends

Comments are closed.

Baca Juga:close