Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

Parade Jathilan

Parade Jathilan

Klaten, www.jogjatv.tv –Kanthi ancas kangge memetri kagunan budaya warisan nenek moyang , warga kecamatan jatinom, klaten., jawa tengah, nggelar parade jathilan.

Pitu paguyuban jathilan ing tlatah klaten, tumut ngregengaken parade jathilan. Dhateng papan ingkang sampun dipun temtokaken, saben paguyuban jejogetan sesarengan. Lampahing kridha dados punjer kawigatosan warga. Amrih rancaging kridha, margi mathis tlatah Jatinom, dipun tutup sadanguning 2 jam.

Pesta rakyat, parade jathilan ajeg dipun gelar setaun sepisan , minangka rerangkening upacara adat saparan Jatinom dene pucaking kridha badhe dipun gelar upacara sebar apem , dinten Jemuwah (27/11). ( Haryadi )

Share this with friends

Comments are closed.

Baca Juga:close