Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

Pameran Lukisan Maestro Seni

Pameran Lukisan Maestro Seni

Bantul, www.jogjatv.tv – Kawan dasa karya seni lukis maestro seni Indonesia lan internasional, koleksi Galeri Nasional Indonesia, wiwit dinten Senen (9/11) dipun pameraken dhateng UPT Galery Institut Seni Indonesia.

Pameran seni lukis sesirah Ziarah, dipun kepyakaken dening rektor ISI Yogyakarta, inggih wujud pangalembana Galeri Nasional Indonesia, tumrap ISI minangka institusi pendidikan seni. Pameran keliling koleksi Galeri Nasional Indonesia kados makaten ajeg dipun gelar saben taun, gentosan dhateng kitha saindhenging Indonesia lan samangke ISI kapiji dados papan gumelaring pameran keliling karya maestro seni Indonesia .

Miturut Kepala UPT Galeri ISI Yogyakarta, I Gede Arya Sucitra 40 lukisan karya seni maestro Indonesia lan ngamanca koleksi Galeri Nasional Indonesia ingkang dipun pameraken antawisipun lukisan wohing pakaryanipun Abbas Alibasa, Affandi, Bagong Kussudiarjo, Nyoman Gunarsa, Basoeki Abdulah sarta Widayat. Karya kasebat inggih karya ingkang sae piyambak gadhahanipun Galeri Nasional Indonesia, ingkang dipun pameraken dhateng masyarakat ngantos tanggal 17 November benjing. Ewa semanten, jalaran karya seni ingkang dipun pameraken ageng pengaosipun pramila masyarakat ingkang ningali pameran kedah nuhoni pranatan panitia. Kajawi punika, papan gumelaring pameran ugi dipun jagi dening petugas kepolisian sadanguning 24 jam. ( Anang Zainuddin )

Share this with friends

Comments are closed.

Baca Juga:close