Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

Kepyakan  Festival Seni Internasional 2016

Kepyakan  Festival Seni Internasional 2016

Sleman, www.jogjatv.tv – Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Seni dan Budaya Yogyakarta, nggelar  Festival Seni Internasional (FSI) taun 2016. Lampahing festival dipun kepyakaken dening Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,Muhadjir Effendy, dinten Senen (21/11) siyang.

Kepyakan festival dipun regengaken  pagelaran tari, Colour Of Butterfly sarta tari garapan Didik Nini Thowok, “Tettari” , kanthi iringan live music gamelan.

Irah-irahan FSI 2016 samangke inggih “Today Arts, Future Culture”, ingkang mengku teges,  seni ingkang cinipta salebeting kridha punika badhe dados kaskaya budaya ing tembe.  Kridha ingkang dipun gelar kalih taun sepisan wiwit taun  2006 punika, mengku ancas kangge  manunggalaken karya kreatif guru seni budaya kaliyan  karya kreatif Seniman Indonesia lan ngamanca. Festival dipun gelar wiwit  tanggal 21 ngantos 25 November 2016, mapan ing  P4TK Seni dan Budaya Yogyakarta dene kridha ingkang badhe dipun gelar antawisipun,  pentas karya seniman ngamanca, pentas karya guru seni budaya, lomba lan pameran lukisan guru tingkat nasional, seminar internasional, lomba batik, lomba foto lan bazar. ( Afirtha Diah Apsari + Jamalluddin )

Share this with friends

Comments are closed.

Baca Juga:close