Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

Festival Lan Lomba PK-LK

Festival Lan Lomba PK-LK

Sleman, www.jogjatv.tv – Satus pitungdasa  Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), saking sawetawis  Sekolah Luar Biasa sa DIY,  tumut Festival lan Lomba Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PK-LK) tataran DIY, berbasis olahraga seni dan ketrampilan ing Lapangan Beran, Sleman, dinten Rebo (1/6) enjing.  Miturut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY, Kadarmanto Baskara Aji  wonten 34 cabang olaharaga ingkang dipun gelar salebeting Festival lan Lomba PK-LK tataran DIY, antawisipun lomba lari, boce, maos puisi, nyanyi lan pentas seni.

Kajawi kangge  ndayakaken bakat lan memetri seni budaya, ancasing festival lan lomba, ugi kangge nggladhi  sportifitas lan tanggel  jawab lare supados  saya mandiri. Tumrap pasarta ingkang sasab salajengipun badhe majeng Festival lan Lomba PK-LK tataran Nasional, wulan Agustus benjing.

Wondene Wakil Bupati Sleman, Sri Muslimatun ngajab supados  bakat ABK boten dipun kiwakaken nanging kedah dipun  dayakaken, supados gadhah prestasi ingkang monjo. ( Subardi )

Share this with friends

Comments are closed.