Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

Dana Hibah Wurung Dipun Pasrahaken

Dana Hibah Wurung Dipun Pasrahaken

Klaten, www.jogjatv.tv – satus yuta dana hibah taun 2015 saking pemerintah kangge Kelurahan Barenglor, Kecamatan Klaten Utara wurung dipun pasrahaken awit organisasi masyarakat ing wewengkon kasebat racak dereng gadhah badan hokum.

Miturut Lurah Bareng Lor, Kecamatan Klaten Utara, Klaten, Sholikatun Marsiti, kangge mendhet dana hibah saking pemerintah, organisasi kelompok masyarakat kedah gadhah badan hukum, minangka syarat kangge mendhet redana kasebat. Tumrap organisasi ingkang dereng gadhah badan hukum, boten saged mendhet redana wau.

Samangke pehak kelurahan saweg ngrekadaya supados sawetawis kelompok masyarakat, antawisipun posyand lan kelompok pengaosan tumuli gadhah badan hukum supados menawi taun ngajeng nampi dana hibah saking pemerintah saged dipun pendhet.

(Haryadi )

Share this with friends

Comments are closed.