Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

Cokro Pamungkas Nggegegi Keistimewaan DIY

Cokro Pamungkas Nggegegi Keistimewaan DIY

Sleman, www.jogjatv.tv – Kepala Dhusun Kwagon, Desa Sidorejo Kecamatan Godean, Sleman, Sukiman, kanthi  aklamasi kapilih malih dados  Ketua Umum Paguyuban Dukuh Cokro Pamungkas masa bhakti 2016-2021, salebeting musyawarah daerah ing Pendhapi  Kecamatan Depok Sleman. Awit saking punika Sukiman  janji badhe tumemen nggegegi Keistimewaan DIY cundhuk Undang-Undang nomor 13 taun 2012. Kanthi linandhesan Undang-Undang wau, para dukuh sa Kabupaten Sleman badhe tumemen memetri kagunan budaya wewengkon ciri mathi DIY, kanthi gatra tlatah padukuhan ingkang semanak lan nengenaken  lampah utama kalebet njagi lestarining wewangunan khas jawa antawisipun limasan lan joglo , griya adat  DIY.

Sukiman ngajab panyengkuyung maneka pehak,  supados Peraturan Daerah bab Keistimewaan DIY tumuli dipun absahaken. ( Subardi )

Share this with friends

Comments are closed.