Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

Bantuwan Alat Pertanian

Bantuwan Alat Pertanian

Sragen, www.jogjatv.tv – Propinsi Jawa Tengah badhe suka  bantuwan kalih ewu Alat Mesin Pertanian (Alsintan) antawisipun mesin pemanen padi. Ancasipun kangge mujudi pertanian modern kanthi  nanjakaken alsintan

Miturut Warganing Komisi IV, DPR RI, Agustina Wilujeng Pramestuti, kanthi ngginakaken alat pemanen padi, petani saged panen kanthi cepet, irit tenaga lan  wragat produksi. Ewa semanten saking 2000 alsintan , ingkang dipun pasrahaken saweg 400 unit, antawisipun dipun pasrahaken dhateng  6 kelompok tani ing tlatah Sragen, Jawa Tengah.

Miturut Agustina, alsintan kasebat inggih gadahan parentah pramila kedah dipun upakawis kanthi sae amrih  rancaging kridha olah tetanen. ( Heru Kristyanto )

Share this with friends

Comments are closed.