Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

Apel Indonesia Bersatu

Apel Indonesia Bersatu

Solo, www.jogjatv.tv – Ewonan warga tumut Apel Indonesia Bersatu, ing kitha asalipun Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, Kitha Surakarta, Jawa Tengah. Apel samangke nedahaken santosaning persatuan lan kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI )

Apel ingkang dipun gelar ing Lapangan Kota Barat punika dipun regengaken pagelaran tari kolaborasi, tarian nusantara, sesirah Rampak Nusantara sarta dipun regengaken tari daerah wiwit saking Aceh ngantos Papua ingkang nggambaraken manunggalipun maneka kagunan  budaya.

Kasagahan kangge njagi kebhinekaan dipun telakaken kanthi tapak asma sesarangen para pemuka agama, tokoh masyarakat , polisi lan TNI. .

Wonten ing kalodhangan kasebat ugi dipun buraken peksi dara pralambang perdamaian tumrap sedaya Bangsa Indonesia. Maneka satuan polisi TNI, Satpol PP, ormas  lan elemen masyarakat ugi tumut Apel Kebhinnekaan kasebat. ( Heru Kristiyanto )

 

Share this with friends

Comments are closed.