Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

Usada Lelahanan Pengetan Hari Kesehatan Nasional

Usada Lelahanan Pengetan Hari Kesehatan Nasional

Gunungkidul, www.jogjatv.tv –Kangge mengeti Hari Kesehatan Nasional ingkang kaping seket setunggal taun, Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul ngadani kridha usada lelahanan. Usada lelahanan dipun tindakaken kangge biyantu pekerja informal sarta masyarakat umum, ingkang betahaken ladosan kasarasan.

Kridha usada lelahanan dipun gelar dhateng pelataran Pemkab Gunungkidul kangge ngladosi tukang becak, pekerja kebersihan, petugas keamanan sarta masyarakat ,antawisipun ingkang badhe priksa, tes kebugaran, konseling medis, cek gula darah, pengecekan osteoporosis, cek lemak lan kolesterol. Miturut salah satunggaling tukang becak, Noto Wagiyo kabiyantu sanget awut wontenipun kridha usada lelahanan samanke lan ngajab supados dipun adani kanthi ajeg, boten namung nalika pengetan Hari Kesehatan nasional kemawon.

Salebeting kalodhangan kasebat atusan pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul ugi mriksakaken kasarasanipun.

( Anjar Ardityo )

Share this with friends

Comments are closed.

Baca Juga:close