Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

News tagged with:

"ukm"

Disperindagkop lan UKM DIY Nyengkuyung Kota Batik Dunia

Yogyakarta, www.jogjatv.tv –Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM DIY badhe nggelar Festival Jogja Kota Batik Dunia. Ancasipun kangge ngajak masyarakat supados ngaosi bathik lan njurung Industri Kecil Menengah, nglestantunaken kerajinan batik berbasis budaya. Ing Daerah Istimewa Yogyakarta wonten atusan Industri Kecil Menengah (IKM) batik ingkang sumebar dhateng Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Sleman, Gunungkidul, lan Kulonprogo.... {...}

Continue Reading →

Baca Juga:close