Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

Pengetan Hari Ibu

Pengetan Hari Ibu

Klaten, www.jogjatv.tv – Kangge mengeti Hari Ibu , dipun gelar maneka kridha ing lingkungan pendidikan lan Pemkab Klaten. Dinten Selasa (22/12) enjing, siswa SMA Negeri 1 Karangnongko, nggelar maneka lomba sesirah Ibu dene ibu-ibu PKK Kecamatan Karanganom nggelar lomba sesorah sesirah Pendidikan Anak Usia Dini.

Kawitanipun Hari Ibu kangge ngenget-enget labuh labet para pahlawan wanita utawi para Srikandi, pejuwang kamardikan. Nanging ing zaman modern samangke, Hari Ibu dipun pengeti kanthi kebak welas asih, lare dhateng ibunipun. Miturut Kepala SMA N 1 Karangnongko , Hery Wuryanto lomba kasebat mengku ancas kangge ndhudhah kreatifitas siswa sarta kangge ngaosi labuh labetipun ibu ingkang ageng tumrap bangsa lan nagari. (Purwanto)

 

Share this with friends

Comments are closed.

Baca Juga:close