Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

Kalenan Buntet, Los Peken Jenes

Kalenan Buntet, Los Peken Jenes

Purworejo, www.jogjatv.tv – Kawontenan peken krendetan ing kecamatan purwodadi purworejo jawatengah, ingkang nembe kemawon rampung dipun bangun, tetela dereng murwat. Nalika jawah, toya dhateng kalenan boten mili satemah los kembeng toya lan jenes. Sanak kadang bakul ingklang losipun kembengan toya, kedah masang banon supados saged ndhasaraken daganganipun. Kadang bakul ngajab supados kalenan ingkang buntet tumuli dipun dandosi amrih para bakul lan konsumen sami dene sekeca.

(Pambudi Nugraha)

Share this with friends

Comments are closed.