Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

Desa Tlogoadi Mbangun Kantor Pelayanan

Desa Tlogoadi Mbangun Kantor Pelayanan

Sleman, www.jogjatv.tv – Kangge ngindakaken mutu ladosan masyarakat, Pemerintah Desa Tlogoadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman mbangun Kantor Pelayanan Masyarakatkanthi ngecakaken redana Rp 5 miliar.

Pambangunan Kantor Pelayanan Masyarakat Desa Tlogoadi, Kecamatan Mlati, Sleman, kawiwitan kenduri lan pasang sela kapisan dening pejabat muspika Mlati lan sedaya pamong Desa Tlogoadi, dinten Kemis (10/12) enjing. Miturut Kades Tlogoadi, Sutarjo, pambangunan kantor BalaiDesa Tlogoadi minangka pusat pelayanan masyarakat jalaran kantor balai desa sampun risak dene kantor balai desa ingkang badhe dipun bangun tingkat kalih, dipun bangun dhateng pekawisan ingkang wiyaripun 1.010 meter persagi lan kaangkah rampung taun 2019 benjing.

Miturut Sutarjo pekenan kliwon inggih pekenan Peken Cebongan pramila sakupenging Balai Desa Tlogoadi kebak dening bakul klithikan lan sato iwen. Supados lampah pambangunan gedung rancag, pramila sanak kadang bakul badhe dipun pindah dhateng lapangan Tlogoadi.

( Subardi )

Share this with friends

Comments are closed.