Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

Budaya Kedah Dipun Pepetri

Budaya Kedah Dipun Pepetri

Bantul, www.jogjatv.tv – Aktivis toleransi antar umat beragama Shinta Nuriyah Abdurahman Wahid, buka siyam sesarengan ing Petilasan Ki Ageng Mangir Wonoboyo, Dhusun Mangir Tengah,Sendangsari ,Pajangan,Bantul, dinten Senen (21/6) sonten.   Buka siyam ugi dipun rawuhi dening Bupati Bantul, Suharsono lan Wakil Bupati Bantul ,Abdul Halim Muslih sarta dipun estreni dening atusan warga.

Garwa swargi Gusdur punika ngajab supados Pemerintah DIY tumemen njagi lestarining budaya awit yektinipun budaya tilaran para leluhur, ngemot pitutur luhur. Shinta Nuriyah ugi nyaruwe babagan toleransi antar umat beragama.  Intoleransi lan dumadosipun kekerasan kanthi pawadan agama samangke tansaya ndadra satemah njalari lunturing budaya ing madyaning masyarakat. Awit saking punika budaya kedah dipun pepetri kangge mujudi kerukunan ing antawisipun umat pangrasuk agama.

Puaking kridha, para tokoh  agama, dedonga amrih tentreming Bangsa Indonesia. ( Anang Zainuddin )

Share this with friends

Comments are closed.