Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

10 PAUD Nampi Akte Badan Hukum 

10 PAUD Nampi Akte Badan Hukum 

Sleman, www.jogjatv.tv – Ngleresi pengetan Hari Pendidikan Nasional , tanggal 2 Mei 2016,  pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ing Desa Condongcatur Depok, Sleman, rumaos lega, awit 10 lembaga PAUD ing tlatah kasebat nampi Akte Badan Hukum.

Dinten Senen (2/5) sonten akte kasebat dipun pasrahaken dening  pehak notaris dhateng  Kepala Desa Condongcatur. Reno Chandra Sangaji salajengipun dipun pasrahaken dhateng  pengurus PAUD. salah satunggaling pengurus PAUD, Susi Listyaningsih mratelakaken lega nampi akte PAUD sasampunipun nyrantos 3 wulan.

Miturut Kepala Desa Condongcatur, Reno Chandra Sangaji wragat kangge ngurus  10 akte  PAUD dipun tanggel dening pemerintah desa.saking 18 dhusun  ing Desa Condongcatur madeg  15 PAUD dene ingkang aktif namung 10. Kanthi gadhah akte PAUD salajengipun pehak  desa badhe suka bantuwan gunggung  2 yuta rupiah saben taun sarta badhe gampil  nyuwun bantuwan saking  Pemerintah Kabupaten Sleman punapa dene Pemerintah DIY.

salebeting kalodhangan kasebat ugi dipun pasrahaken buku bacaan kangge  balita umur kirang saking 5 taun,  saking salah satunggaling bebadan ngamanca. ( Hari Atmaja )

Share this with friends

Comments are closed.