Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

Regi Solar Mandhap, Tarif Angkot Popog

Regi Solar Mandhap, Tarif Angkot Popog

Kulonprogo, www.jogjatv.tv – Sinaosa pemerintah sampun ngadhapaken regi bahan bakar minyak, bensin, pertamax , pertalite lan solar nanging kasunyatanipun tarif angkutan umum ing Terminal Wates, Kulonprogo taksih popog. Sakawit bensin reginipun Rp 7.300,00 mandhap dados Rp 6.950,00 , pertamax sakawit Rp 8.650,00 mandhap dados Rp 8.450, pertalite sakawit Rp 8.200 dados Rp 7.950,00 dene solar ingkang sakawit reginipun Rp 6.700,00 mandhap dados Rp 5.650,00 saben liter. Ewa semanten tarif angkutan umum dereng dipun andhapaken, tarif kangge pelajar Rp 3.000,00, penumpang umum jurusan Wates, Bendungan lan Temon tarifipun Rp 4.000,00 . Tarif lami taksih badhe dipun ginakaken ngantos   Organisasi Angkutan Darat ngedalaken surat penurunan tarif. Para sopir angkot ngajab, menawi tarif angkutan dipun andhapaken regi sembako ugi mandhap.

Sinaosa awrat, nanging para penumpang boten saged nyelaki lan ngajab supados tarif angkutan umum tumuli dipun andhapaken.

(Muhamad Sugeng)

Share this with friends

Comments are closed.