Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

Pengetan Hari Amal Bakti Kemenag Kaping 70

Pengetan Hari Amal Bakti Kemenag Kaping 70

Gunungkidul, www.jogjatv.tv – Kantor Kemenag Kabupaten Gunungkidul mengeti Hari Amal Bakti Kementrian Agama Republik Indonesia kaping 70 kanthi suka tandha pangalembana dhateng karyawan sarta para pelajar. Ngantos samangke Kementrian Agama Kabupaten Gunungkidul tansah kupiya suka ladosan ingkang saksae-saenipun tumrap masyarakat, lumantar maneka kridha antawisipun progam stop pernikahan dini dhateng sawetawis kecamatan. Kemenag mujudaken salah satunggal fasilitator pambangunan babagan agama sarta bebuden luhur bangsa. Minangka rerangken pengetan Hari Amal Bakti samangke, Kemenag Gunungkidul ugi ngadani kridha bakti sosial, antawisipun suka bantuwan toya resik, bantuwan alat ibadah sarta reresik Masjid.

Miturut Kepala Kemenag Gunungkidul, Nur Abadi, Kemenag gadhah kiprah wigati ing madyaning masyarakat, ing babagan agama sarta pambangunan karakter bangsa dene ayahanipun cundhuk pasal 29 UUD 1945.( Anjar Ardityo )

Share this with friends

Comments are closed.