Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

Pelangi Budaya Bumi Merapi

Pelangi Budaya Bumi Merapi

Sleman, www.jogjatv.tv – Sadangunipun tigang dinten,  Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman nggelar pentas kesenian tradisional sesirah  Pelangi Budaya Bumi Merapi mapan ing Lapangan Denggung.

Pelangi Budaya Bumi Merapi dipun gelar wiwit tanggal 23 ngantos  25 September 2016, dipun sengkuyung dening 55 paguyuban  kesenian tradisioanal, antawisipun ringgit tiyang, baduwi, jatilan, reyog sarta kirab bergodo. Ing dinten sepisanan, gumelaring kridha, dinten Jemuwah (23/9) sonten, dipun gelar jatilan, reyog lan pagelaran ringgit purwa dening  tiga dalang cilik, inggih punika Gian Tetuko, siswa SMP Negeri Tempel,  Aditya Sandi Sadewa siswa SD Negeri Kaliduren Kecamatan Moyudan lan Muhamad Yaki Aditama siswa SD Negeri Pucung,Kecamatan Kalasan. Tetiga dalang gentosan mbeber lampahan,  sadangunipun 45 menit. Pagelaran ringgit dening dalang cilik kasebat damel kesengsemipun para pamirsa.

Miturut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman, Ayu Laksmi Dewi, gumelaring pentas kesenian tradisional sesirah Pelangi Budaya Bumi Merapi mengku ancas kangge nglipur masyarakat sarta kangge memetri  kagunan seni budaya tilaran nenek moyang.

Pelangi Budaya Bumi Merapi ing Kabaupaten Sleman dipun gelar kanthi ajeg setaun sepisan. Awit  pikantuk tanggapan gumathok saking maneka pehak, mliginipun para pelaku seni pramila kridha punika badhe dipun gelar kanthi lumintu. ( Subardi )

Share this with friends

Comments are closed.