Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

Pertanian Lokal Kedah Dipun Ayomi

Pertanian Lokal Kedah Dipun Ayomi

Sleman,www.jogjatv.tv –Sasampunipun kepyakan buku sesirah “Kedaulatan Pangan Dan Kemandirian Bangsa”, salah satunggaling akademisi Universitas Gadjah Mada, Widodo, njlentrehaken nganggit buku kasebat awit kadereng raos prihatos dhateng wiranem jaman samangke ingkang boten purun olah tetanen. Awit saking punika, Pamerintah Indonesia kedah suka kawigatosan ing babagan pangan.

Alumni Fakultas Teknologi Pertanian kasebat ugi gadhah pemanggih, supados kabetahan pangan kacekapi, pemerintah kedah migatosaken lan ngayomi sektor pertanian lokal kalebet petani lokal, antawisipun kanthi suka jaminan tumrap petani ingkang grengseng nanem tanaman pangan sarta sektor peternakan lan perikanan. Kajawi punika pemerintah ugi kedah tumut njagi mutu produk pertanian supados saged rebat unggul kaliyan produk petani ngamanca.

( Twin Kumilah )

Share this with friends

Comments are closed.