Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

Data Pertanian Ing Indonesia Dereng Cetha

Data Pertanian Ing Indonesia Dereng Cetha

Sleman, www.jogjatv.tv – Miturut pamawas Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) ngantos samangke data pertanian ing Indonesia dereng cetha, pramila  pemerintah kangelan nemtokaken pranatan  babagan pertanian. Awit saking punika,  pemerintah pusat tembayatan kaliyan perusahaan telekomunikasi nindakaken ujicoba penerapan sistem aplikasi data tunggal pertanian ing Sleman   supados data pertanian valid.

Ujicoba penerapan sistem aplikasi tunggal pertanian dipun tindakaken dinten Rebo (2/11) siyang, salebeting pepangihan antawisipun  pejabat Pemkab Sleman lan  perusahaan komunikasi ingkang badhe nindakaken pendataan pertanian, salajengipun pemerintah pusat lumantar PT Telkom badhe nindakaken pendataan pertanian berbasis internet. Pendataan ingkang dipun tindakakaken mboten namung ngetang cacahing petani sarta wiyar laladan pasabinan kemawon nanging ugi  ndata sistem pemupukan lan pemasaran  asil pertanian. Miturut, Wakil Bupati Sleman, Sri Muslimatun, ngantos samangke produktifitas pantun ing Sleman tansah surplus nanging Pemkab Sleman nampi kanthi remen gagasan  pemerintah pusat kangge nindakaken ujicoba aplikasi data tunggal pertanian ing  Sleman. Wontenipun data tunggal, badhe gampilaken  pemerintah salebeting nemtokaken kawicaksanan.

Warganing  KEIN, Beny Pasaribu mratelakaken, ngantos samangke data pertanian ing Indosenia dereng gumathok awit  data saking saben instansi beda-beda satemah pemerintah kangelan nemtokaken kawicaksanan kangge ngindakaken  karaharjan  petani. Kanthi  aplikasi data tunggal pertanian, data  temtu valid satemah gampilaken  pemerintah salebeting nemtokaken regi asil pertanian. ( Subardi )

Share this with friends

Comments are closed.