Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

Asil Panen Budidaya Mina Padi Maremaken

Asil Panen Budidaya Mina Padi Maremaken

Sleman,jogjatv.tv –Kelompok Pembudidya        Ikan, Mina Makmur Padukuhan Kandangan , Desa Margodadi, Kecamatan Seyegan , Sleman, dinten Rebo (13/12) siyang, panen perdana ujicoba budidaya mina padi. Ujicoba wragatipun dipun tanggel dening Food And Agricultur Organisation (FAO), tembayatan kaliyan Kementrian Kelautan dan Perikanan sarta Pemkab Sleman.

Panen perdana dipun rawuhi dening Kepala Perwakilan Fao Di Indonesia Marks Mulders , Pejabat Kementrian Kelautan dan Perikanan Indonesia, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X sarta para pejabat Pemkab Sleman , sineksen para pejabat utusan saking 15 nagari. Miturut Kepala Bidang Perikanan Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Sleman, Pramono, ujicoba budidaya mina padi ing Sleman kanthi nanjakaken sabin ingkang wiyaripun 25 hektar. Dhateng tlatah Desa Margoluwih, Kecamatan Seyegan wiyaripun 18 hektar dene ingkang dipun kemonah dening Kelompok Pembudidaya Ikan Mino Makmur Padukuhan Kandangan, wiyaripun 7 hektar. Salebeting ujicoba, kadang tani nanem pantun   Ciherang lan ngingah ulam nila abrit. Pantun dipun tanem pungkasan wulan September dene bibit nila dipun sebar tanggal 5 Oktober. Panen samangke ngasilaken   gabah 8,8 ton saben hektardene panen ulam kaangkah nggayuh 2,5 ton saben hektar.

Miturut Kepala FAO di Indonesia, Marks Mulders lan Dirjen Perikanan Budidaya Kementrian Kelautan dan Perikanan Indonesia, Slamet Subiyakto, budidaya mina padi bebatheni lan ramah lingkungan, pramila badhe dipun tulad dening nagari sanes.

( Subardi )

Share this with friends

Comments are closed.