Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

Apel Lan Kirab Hari Santri

Apel Lan Kirab Hari Santri

Klaten, www.jogjatv.tv – Dinten kemis tanggal 22 Oktober samangke, dipun kepyakaken dening pemerintah minangka Hari Santri Nasional. Kepyakan dipun pahargya kanthi suka parisuka, dening para santri ing sawetawis wewengkon Indonesia.

Atusan santri Pondok Pesantren Almuttaqin Pancasila Sakti , Desa Troso , Kecamatan Karanganom Klaten, Jawa Tengah nggelar apel pengetan Hari Santri Nasional. Salebeting kalodhangan kasebat, para santri ugi maos ikrar siap siaga menjadi benteng negara, dan menjaga moral bangsa. Apel lan ikrar sengaja dipun gelar   ngleresi pemerintah ngepyakaken Hari Santri Nasional   tanggal 22 Oktober samangke.

Sasampunipun apel, para santri nggelar kirab Hari Santri sesirah Resolusi Jihad Nahdlotul Ulama, nempuh lampah 3 kilometer, mubeng dhusun sakiwa tengen pondok pesantren. ( Haryadi )

Share this with friends

Comments are closed.