Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

400 KK WARGA GAYAMHARJO KEKIRANGAN TOYA RESIK

400 KK WARGA GAYAMHARJO KEKIRANGAN TOYA RESIK

Sleman, DIY www.jogjatv.tv Watawis 400 KK ing tigang padhukuhan tlatah Desa Gayamharjo, Kecamatan Prambanan, Sleman, ing mangsa ketiga samangke kekirangan toya resik. Kangge ngenteng-entengi sesangganing warga, Panitia Natal TNI Polri lan PNS Kabupaten Sleman, dinten Jemuwah (16/10) siyang suka bantuwan toya resik dhateng Padhukuhan Jali, Desa Gayamharjo, Prambanan.

Bantuwan toya resik saking Panitia Natal TNI, Polri lan PNS Kabupaten Sleman dhateng warga Padhukuhan Jali, Desa Gayamharjo, Kecamatan Prambanan, Sleman, dipun tandhani kanthi masrahaken arta dening Ketua Panitia Aji Wulantoro dhateng Kades Gayamharjo Purwoko sarta ngisi toya dhateng jerigen. Bantuan toya kasebat boten namung mligi kangge umat Kristiani kemawon, nanging kangge sedaya warga Jali ingkang betahaken bantuwan.

Kades Gayamharjo, Purwoko mratelakaken, saben mangsa ketiga, warga 3 padukuhan ing Desa Gayamharjo kekirangan toya resik, inggih punika Padukuhan Jali, Kalinongko lan Jontro. Jalaran saben mangsa ketiga, sumur gadhahanipun warga Padhukuhan Jali asat, pramila warga ing wewengkon kasebat sakelangkung betahaken bantuwan toya saking maneka pehak.  ( Subardi )

Share this with friends

Comments are closed.