Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

Umi Pipiek Dakwah Lumantar  Film ”Surga Menanti”

Umi Pipiek Dakwah Lumantar  Film ”Surga Menanti”

Kota Yogyakarta, www.jogjatv.tv – Umi Pipiek garwanipun swargi Ustadz  Jefry Al- Buchory  samangke nekuni pakaryan minangka  pendakwah. Dakwah boten namung dipun tindakaken lumantar  majelis pengaosan nanging ugi salebeting film. Umi Pipiek  ingkang dados salah satunggaling paraga film Surga Menanti , dinten Rebo (25/5) siyang,  ngestreni kridha bedah film dhateng satunggaling pawiyatan luhur ing Ngayogyakarta.  Miturut  Umi Pipiek film dangunipun  1,5 jam punika, kebak pitutur lan saged dipun tingali dening sinten kemawon kalebet lare-lare. Film Surga Menanti kanthi produser Hasto Broto punika, ngemot pitutur luhur. Film sengaja dipun stel saderengipun  wulan siyam kangge njurung tiyang sepuh sarta lare-lare  nresnani  Al-Qur’an lan ngatamaken .

Wondene miturut Produser Eksekutif, Agus Riyanto, paraga film Surga Menanti inggih para artis lan pesinetron dene lampah pandameling film betahaken wekdal setaun. Film kasebat badhe dipun stel sesarengan tanggal 2 Juni 2016 dhateng sedaya bioskop ing Indonesia dene saperangan bebathen badhe dipun sumbangaken dhateng panti asuhan sarta kangge biyantu cetak Al-Qur’an braile kangge  panandang tuna netra.  ( Hari Atmaja )

Share this with friends

Comments are closed.