Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

Katrajang Bena, Talud Kreteg Ambrol

Katrajang Bena, Talud Kreteg Ambrol

Klaten, www.jogjatv.tv – Jawah deres kalih dinten pungkasan, njalari kreteg ing Padukuhan Mindi, Desa Kaligayam, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, risak, Sedinten saderengipun kedadosan, talud kreteg katrajang bena lan jugrug dhateng lepen. Kangge ngawekani kacilakan, warga masang tetenger kanthi masang deling lan sela dhateng sacelak kreteg ingkang ambrol. Miturut Kades Kaligayam , Joko Sutrisno, kangge ndandosi kreteg kasebat boten cekap kanthi masang talud darurat awit badhe kentir, menawi katrajang bena malih. Ewa semanten pehakipun sampun pirembagan kaliyan BPBD lan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten, kangge ngudari perkawis kasebat. (Purwanto)

Share this with friends

Comments are closed.