Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

Festival Dolanan Anak

Festival Dolanan Anak

Sleman, www.jogjatv.tv – Kanthi ancas kangge ngleluri  dolanan tradisional, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman, nggelar Festival Dolanan Anak dhateng salah satunggaling wahana permainan ing tlatah Mlatu,Sleman.

Festival Dolanan Anak dipun gelar tanggal 23 – 24 Mei 2016,dipun estreni 17 kelompok pelajar Sekolah Dasar saking sedaya kecamatan  sa Kabupaten Sleman. Dolanan anak ingkang dipun gelar salebeting festival antawisipun cublak-cublkak suweng, jamuran, umpetan, egrang, emprak, ular tangga lan jaranan dene bab ingkang dipun biji magepokan keserasian, lagu, gerak, tari, dialog, gendhing pangiring lan kostum.

Miturut Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Sleman, Ayu Laksmi Dewi, festival dolanan samangke mengku ancas kangge ngregengaken pengetan ambal warsa  sa abad Kabupaten Sleman sarta kangge nepangaken malih dolanan tradisional awit maneka dolanan tilaran  nenek moyang wau mengku werdi wigati kangge gladhi patembayatan lan  tumindak jujur. ( Subardi )

 

Share this with friends

Comments are closed.