Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

Aksi Bersih Kali

Aksi Bersih Kali

Klaten, www.jogjatv.tv – Pemkab Klaten ngadani aksi Gerakan Kali Bersih 2016, dipun estreni dening ewonan warga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, relawan bencana, pelajar, sarta TNI, Polri .

Gerakan Kali Bersih sesirah Bersih Kaliku, Klatenku Bersih, Hijau, Sehat Dan Bebas Banjir, dipun tindakaken dhateng sedaya lepen ing 26 kecamatan, sa Kabupaten Klaten. Miturut Pelaksana Tugas Kepala BPBD Klaten, Bambang Sujarwo, ancasipun ngadani kridha bersih kali kangge nggugah kesadaran masyarakat bab wigatinipun resiking lepen supados kalis saking maneka musibah awit dumadosipun bena racak jalaran kathahing lendhut ing lepen. Kridha kasebat ugi mengku ancas kangge  mangsulaken  piguna lan ekosistem lepen.

Kejawi aksi bersih kali  pemkab ugi nanem 3000 bibit uwit asem lan gayam. Ancasipun supados tanggul lepen boten gogos, ngiras kangge njurung kesadaran masyarakat supados boten mbucal uwuh dhateng lepen awit saged njalari maneka sesakit. (Purwanto)

Share this with friends

Comments are closed.