Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

60.485 RTSPM Nampi Raskin Taun 2016

60.485 RTSPM Nampi Raskin Taun 2016

Sleman, www.jogjatv.tv – Panampi jatah Beras Untuk Keluarga Miskin ing Sleman taun 2016 cacahipun sami kaliyan panampi raskin taun 2015, Raskin kangge wulan Januari, dipun dumaken wiwit tanggal 25 Januari ngantos 10 Februari benjing.

 

Miturut Kepala Bidang Sosial, Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial Kabupaten Sleman, Surono, tata kelola penyaluran beras untuk keluarga miskin ing Sleman taun 2016 sami kados taun 2015 kapengker. Cacahing panampi 60.485 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM). Uwos ingkang dipun tampi ugi sami, 15 kilo saben wulan, saben RTSPM, dene reginipun RP1.600 saben kilo. Pendistribusian ugi namung dumugi kantor pemerintah desa lan pemerintah desa dipun awisi ngindakaken regi tebusan utawi biaya tambahan punapa kemawon.

 

Menawi pemerintah desa badhe ngintunaken uwos dhateng padukuhan, wragatipun kedah dipun tanggel dening pemerintah desa. ( Subardi )

Share this with friends

Comments are closed.