Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

210 Tuk Sumber Toya Kedah Dipun Kemonah Kanthi Sae

210 Tuk Sumber Toya Kedah Dipun Kemonah Kanthi Sae

Sleman,www.jogjatv.tv – Kabupaten Sleman nggadahi tuk  sumber toya dhateng 210 titik. Menawi sumber toya wau, boten dipun tanjakaken kanthi samesthinipun, kaancam badhe musna.

Bab wau  ingkang dipun andharaken dening Bupati Sleman, Sri Purnomo, salebeting pengetan Hari Air Sedunia ing  Candhi Prambanan Sleman , dinten Rebo  (27/4) siyang. Miturut Sri Purnomo, sleman nggadahi tuk sumber toya ingkang kathah,  kepara saged kangge nyekapi kabetahan toya dhateng sedaya tlatah ing Daerah Istimewa Yogyakarta. 210 sumber toya wau,  aman lan boten tercemar. Ewa semanten, sawetawis ing antawisipun kedah dipun kemonah kanthi sae.

Dinas SDAEM-PPSDA  nggelar pengetan Hari Air Sedunia taun 2016 kanthi irah-irahan “ Water And Jobs “. Lampahing kridha dipun regengaken kirab mboyong Tirta Kautaman ingkang dipun wadahi kendhi lan dipun arak dhateng sauruting Lepen  Ngampon, kaombyong  Dhimas Dhiajeng Sleman sarta bregada prajurit. Kendi kasebat lajeng dipun pasrahaken dhateng  Kepala SDAEM Sapto Winarno nuli kangge njamasi dhimas dhiajeng. Jamasan dipun tindakaken dening Bupati Sleman lan garwa. Jamasan dados pralambang,  generasi muda ingkang resik lan tumemen njagi lestarining wewengkon, mliginipun toya . (Heri susanto)

Share this with friends

Comments are closed.